Văn cúng rằm tháng Giêng cho gia tiên và thần linh

van-cung-ram-thang-gieng

Bài văn cúng rằm tháng Giêng xuất phát cũng ngày Tết Nguyên Tiêu có từ thời Hán Vũ Đế của Trung Quốc. Sau đó thâm nhập vào Việt Nam qua những năm Bắc Thuộc và dần được bản địa hóa để phù hợp với văn hóa nước Nam ta.

van-cung-ram-thang-gieng
Cúng rằm tháng riêng trở thành truyền thống của người Việt

Văn cúng rằm tháng Giêng thần linh

van-cung-ram-thang-gieng
Mâm cỗ chay cúng rằm tháng Giêng

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần) Kính lạy:

– Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần

– Ngài Đông trù tư mệnh Táo Phủ thần quân

– Ngài Bản gia Thổ Địa Long mạch Tôn thần

– Các Ngài Ngũ phương, Ngũ hổ, Phúc đức Tôn thần

– Ngài tiền hậu địa chủ tài thần

– Các Tôn thần cai quản ở trong khu vực này Hôm nay là ngày……tháng…..năm…….

Tín chủ con là:…………………………………………………………………….

Ngụ tại:……………………………………………………………………………….

Thành tâm sửa biện, hương hoa lễ vật kim ngân trà quả và các thứ cúng dâng, bầy ra trước án. Chúng con thành tâm kính mời:

Ngài Kim niên đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương Ngài Đông trù tư mệnh Táo Phủ Thần quân

Ngài Bản gia Thổ Địa Long mạch Tôn thần

Các ngài Ngũ Phương Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản ở trong khu vực này. Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ. Giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc, công việc hanh thông.

Người người được chữ bình an, tám tiết vinh khang thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám. Cẩn cáo.

Văn khấn rằm tháng Giêng gia tiên

van-cung-ram-thang-gieng
Mâm cúng gia tiên cần có đủ 7 món và xôi gấc

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần) Kính lạy:

– Hoàng thiên hậu Thổ chư vị Tôn thần

– Ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ Địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị TônThần.

– Tổ Tiên, Hiền khảo, Hiền tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ khảo,Tổ tỷ).

Hôm nay là ngày …………… gặp tiết … Nguyên tiêu, tín chủ con cảm nghĩ thâm ân trời đất, chư vị Tôn thần, nhớ đức cù lao tiên tổ, mỗi niệm không quên. Do đó chúng con sắm sanh lễ vật, sửa sang hương đăng, trần thiết trà quả dâng lên trước án.

Chúng con kính mời:

Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa.

Ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần.

Cúi xin giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, chư vị Hương linh Gia Tiên nội ngoại trong họ, cúi xin thương xót con cháu giáng về linh sàng, chứng giám tâm thành thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị vong linh, tiền chủ hậu chủ ở trong nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, độ cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám. Cẩn cáo.

Xem thêm: Văn cúng thôi nôi cho trẻ chuẩn phong tục Việt Nam.

Gọi Điện Thoại Zalo Facebook